Онлайн Информационни срещи 17-18 май 2021

На 17 и 18 май екипът на сдружение „Международни инциативи за сътрудничество проведе и две онлайн информационни срещи по проект „Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК). По проект беше планувано тези срещи да се организират в градовете Русе и Плевен. Срещите бяха проведени чрез платформата zoom. Госпожа Костадинка Тодорова, която е ръководител на проекта, представи неговите цели и какво остава да бъде изпълнено до края му.

Въпреки усилията и желанието  на екипа на проекта да проведем срещите физически, това не беше възможно поради пандемичната обстановка в страната и въведените ограничения за провеждане на масови събития, както и оставащия кратък срок за изпълнение на предстоящите събития по проекта.  На срещите присъстваха над 20 представители на неправителсвения сектор от цялата страна, които проявиха огромен интерес към обученията и семинарите по проекта, предоставящи възможности за повишаване на квалификацията на служителите и доброволците в сектора.

Вашият коментар