Среща в град Пловдив

На 18.05.2021 г. в град Пловдив се проведе шестата последна информационна среща по проект „Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК). На срещата присъстваха представители на неправителствени организации, които от дълги години работят с гражданското общество, изпълнявайки проекти в различни сфери на дейност.

Госпожа Костадинка Тодорова представи целите на проекта, плануваните дейности и специално разработената платформа за проекта. От дискусията стана ясно, че доста от организациите в Пловдив са изпитали серизони затруднения по време на пандемията, освободили са офисите си, но сега отново  подновяват дейността си. Обменихме идеи за бъдещо сътрудничество, както и възможности участие в последващите дейности по проекта.

Вашият коментар