Сдружение "Международни инициативи за сътрудничество"

Председател Костадинка Тодорова

+359 89 852 2414
tkostadinka@gmail.com

LogoTextoHorizontal

адрес на офиса на сдружение "Международни инициативи за   сътрудничество" (МИС)

площад "Македония" 8
2760 град Разлог
България