Обучения

Ще бъдат проведени серия от предварително разработени обучения – всяко по 5 дни. Обученията ще се проведат в три различни града – Благоевград, Хасково и Велико Търново. Крайното съдържание на обученията ще се разработи на база на анализираните нуждите. Предварителните теми са три и включват следните елементи:

Обучение 1 Създаване на съдържание: фото, кратко видео/ филм, timelap, анимация, текст (писане на текст за изображението: цел, драма, целева група = разказване на история);

Обучение 2 Ефективен дизайн: ролята на дизайна; визуална комуникация - основна информация, преместване и фиксирани картини - ефективност, начина на работа, анализ на примери, етични въпроси, медийна грамотност, отговори във визуалната комуникация (картината не е враг, добри практики), техники за през презентирани с визуални материали (prezi, метод Печа Куча);

Обучение 3. Дигитален маркетинг за НПО: онлайн пространството като комуникационен канал; стратегии изграждане на персонален бранд; видео маркетинг.

В тази секция ще можете да откриете всички материали, свързани с обученията.