Проект ВИК

Към настоящия момент няма предприети сходни инициативи като описаните в нашето проектно предложение, което прави нашето предложение иновативно и уникално. Основният проблем, който нашия проект ще пребори е липсата на информация сред гражданското общество за добрите практики и постигнатите резултати от НПО-тата в България, което е вследствие на липса на дигитална култура сред гражданския сектор в България. Най-използваното средство за разпространяване на информация са бюлетини и постове във фейсбук, но в ерата на технологиите този начин на поднасяне на информация е безинтересен и така не се достига до съответните ползватели. Гражданският сектор в България постига огромни резултати в редица сфери и е жалко колко малко хора имат информация за тях, не защото такава липсва, а защото е поднесена по старомоден, архаичен и отживял начин, който вече не отговаря на нуждите на новото дигитално поколение, което е неразделно със своите смартфони, преносими компютри, таблети и др.

Проект „Визуална комуникация и идентичност“ отговаря напълно на специфичната цел на избрания приоритет-подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации. В следствие на проекта ще има създадена мрежа от дигитално ограмотени служители, способни да създадат атрактивни продукти, популяризиращи и промоциращи дейността на НПО сектора сред широката общественост и действащи като мутипликатори сред своите колеги и партньори. Изпълнението на проекта ще допринесе в голяма степен за мащабното популяризиране на работата на НПО сектора в България. Ползватели на проекта ще бъдат активните НПО организации в България и широката общественост, получавайки атрактивна и съвременна информация по проблеми на гражданското общество.

Проектното предложение ще облагодетелства всички райони на България. Дейностите са планирани така че всяка стъпка и дейност по проекта да се изпълнява в различен град в България, като това ще даде възможност да се достигне до най- крайните кътчета на страната и да се включат организации, които изпитват географски и икономически проблеми. Като се има в предвид, че проектът е насочен към изграждане на визуална култура и комуникация, продуктите и резултатите ще бъдат споделяни в онлай пространството и ще бъдат достъпни за всички потребители и представители на целевите групи, които ползват интернет. Всички материали и ресурси ще бъдат качени в платформата на проекта. Спокойно можем да кажем, че проектът ще обхване всички географски райони на страната.