Partners

BRITISH CULTURAL CENTER-1997 EOOD

Sheynovo str. Б 29 B, Burgas 8000

www.britishcentre-edu.eu

britishcentre@abv.bg

Phone: 0885 917106

 

National Communty Center “ENLIGHTENMENT 1927”

9003 Varna, 1 Narodni Buditeli Blvd.,
Asparuhovo Quarter

libprosveta@abv.bg

http://www.prosveta-varna.eu/

Phone: +359 52 370 934

 

Children's dance ensemble

Burgas, residential area Izgrev, Kliment Ohridski High School

peneva_julia@abv.bg

Phone: 056860891; 0889788220 (Julia Peneva)

 

NGO "TOGETHER FOR A BETTER FUTURE - SREDETS"

Sredets, 8300 Burgas region, 64 Tsvyatko Radoynov str.

zpb_sredets@abv.bg

Stoyan Marinov

 

YOUTH TOLERANCE ASSOCIATION

5100 Gorna Oryahovitsa, 11 Tsar Osvoboditel Str., 3rd floor

gyparlament@abv.bg

http://gyparlament.com/V2.0/index.php/home

Violeta Panova

 

NADEZHDA ASSOCIATION, HASKOVO

35 Tsar Ivan Asen Street, ent. D, 3rd floor, apt. 9, Haskovo, 6300

hope96@abv.bg

Phone. 0885 815 085; факс: 038 / 66 90 45 (Krassimira Damyanova)

 

MOSAIC ASSOCIATION

Evgenia Meserdzhieva

Kableshkovo village, 12 Iv. Vazov str

association.mosaic@gmail.com

Phone : 0888666270