logo_White

Дигитализацията е едно от най-важните предизвикателства в ерата на технологиите. Гражданските организации, работещи за постигане на социална промяна, са изправени пред необходимостта да развият умения за ефективна визуална комуникация, отговарящи на търсенето на модерното общество.

Визуална комуникация и идентичност (BИК)

Основната цел на проекта е да подпомогне представители на НПО сектора да изградят своята визуална идентичност и да внедрят и адаптират в ежедневната си работа методите на визуалната комуникация. Проектът ще даде възможност да бъдат повишени уменията и капацитета на най-значимия ресурс на гражданския сектор в България, а именно човешкия потенциал. Служители на активни НПО организации ще преминат през обучителни курсове за придобиване на специфични умения за визуална комуникация и тяхното ефективно използване, с цел повишаване капацитет на НПО сектора в България.

Подкасти

 

 

Можете също да слушате подкасти на тези платформи

 

Форум

Заключителната среща по проекта ще бъде организирана под формата на двудневен форум за разпространение и мултиплициране на резултатите от проекта. Основната цел на дейността е да се направи оценка на постигнатите резултати и да се обмени информация с други заинтересовани страни.


За нас в други медии.