Форум

Заключителната среща по проекта ще бъде организирана под формата на двудневен форум за разпространение и мултиплициране на резултатите от проекта. Основната цел на дейността е да се направи оценка на постигнатите резултати и да се обмени информация с други заинтересовани страни. Форумът ще бъде организирана в град София.

Ще бъдат поканени представители на институции и организации, имащи отношение към темата на проекта и всички заинтересовани страни. За логистиката на събитието ще отговаря изцяло сдружение МИС. В програмата на форума ще се включат част от обучените представители на НПО сектора, външните експерти, лекторите и презенаторите от пътуващите семинари и други с необходимата експертиза.

В тази секция ще можете да откриете всички материали, свързани с форума.