Форум

Финалното събитие по проетка беше двудневен форум, който проведохме в град София на 3 и 4 август 2021 година. Мястото, което избрахме да проведем събитието бе Project Lab – модерно, свежо, креативно пространство в центъра на София, напълно подходящо за НПО сектора.

Във  форума се включиха колеги, с които сме работили и такива, които бяха видели информация за събитието в социалните медии. Разказахме историята на проекта от самото му зараждане. Не спестихме и спънките, които срещнахме по време на неговото изпълнение. Форумът беше физическо пространство за споделяне на опит, добри практики, идеи и за обсъждане на въпроси, които вълнуват всички ни.

Полезна беше обратната връзка от външните експерти, които са реализирани професионалисти в различни сфери на дейност: журналисти, телевизионен оператор, експерти, работещи в сферата на дизайна, рекламата и комуникацията.

Панелът, определен за споделяне на добри практики, освен достъп до информация, даде възможност на колегите да разменят контакти и да си бъдат взаимно полезни за бъдещи проекти и инициативи. Такава беше и първоначалната идея на проекта – да се предостави възможност за създаване на контакти и планиране на общи инициативи между организации с общ интерес, работещи в различни части на страната.

Споделеното време беше ефективно и ползотворно! Благодарим на всички присъстващи, че бяхте част от тези два дни!

Програма на форума