Инфо срещи

В рамките на тази дейност ще се проведе мащабна информационна кампания на територията на шестте целеви региона на България: Северозапад, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Нашата цел е да информираме колкото се може повече активни организации на гражданското общество в цялата страна, така че те да се запознаят с целите на проекта. Срещите ще се проведат в областните центрове на всеки регион и ще продължат един ден: Благоевград, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен. В този раздел ще намерите всички материали, свързани с информационните срещи.

icon