Семинари

Ще бъдат организирани три еднодневни пътуващи семинари в Пловдив, Стара Загора и Триавна. Дейността е насочена към представители на НПО сектора. Ще бъде разпространена покана към НПО и всички заинтересовани стани чрез всички възможни медийни канали на проекта. Ще идентифицираме интересни, опитни и иновативни презентатори с опит в дигиталните комуникации, с които ще проведем персонални разговори и срещи и ще обсъдим как да бъде представен и трансфериран техния опит в НПО сектора.

В тази секция ще можете да откриете всички материали, свързани със семинарите.