Среща в град Бургас

На 27 октомври 2020г. се проведе първата информационна среща в рамките на проект
„Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК). Срещата се проведе в културен център „Морско казино“, в зала „Петя Дубарова“. Присъстваха активни организации, младежи и доброволци към тях, представители на училищни настоятелства и психолози. Срещата беше много позитивна и полезна за всички нас. Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ представи следващите етапи от изпълнението на проект ВИК и как представителите на гражданския сектор могат да се включат в предстоящите обучения, семинари и форум. Имахме възможност да се запознаем и да дискутираме теми, които ни интересуват и които са важни за нашата работа. Организациите ще бъдат надлежно информирани за предстоящи възможности в рамките на проекта и по теми, свързани с изграждането на тяхната визулана идентичност.

Вашият коментар