Продукти

Анализът на нуждите на гражданските организации в сферата на визуалната идентичност и комуникация, вече е готов. Изготвен е на база na 202 попълнени въпросници от пряко ангажирани доброволци и работещи служителии в гражданския сектор. Благодарим на всички колеги, които попълниха въпросника и по този начин допринесоха за изготвянето на анализа.

Изследването цели  на първо място да идентифицира и оцени нуждите на активните граждански организации в България, свързани с  визуалната идентичност и комуникация. Под нуждите на гражданските организации се визират липсващите или недостатъчни компетенции на работещите в гражданския сектор, които биха им позволили да представят постигнатите от тях резултати по модерен, атрактивен и разпознаваем от широката общественост начин, както и да изготвят персонализирано и идентифициращо ги портфолио и визитна картичка на организациите си, които да се използват при на всички нива на комуникация с преките и непреки потребители и бенефициенти на техните услуги.

Изследването си поставя също за цел да проучи и типизира евентуални фактори, влияещи върху визуалната култура и идентичност на ангажираните в организациите. По този начин освен по-добро сегментиране на обученията в зависимост от профилите на участниците, анализът ще се позволи извеждането на нови знания, които да поставят основа за следващи надграждащи проекти и инициативи.