Среща в град Благоевград

На 05.05.2021 г. в град Благоевград, се проведе третата информационна среща в рамките на проект „Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК). Присъстваха колеги от неправителствени организации, които от дълги години работят с гражданското общество. Госпожа Костадинка Тодорова представи целите и плануваните дейности по проекта, към които присъстващите показаха голям интерес, особено към предстоящите обучения. По време на дискусията установихме, че всички присъстващи имаме сходни идеи, нужди и проблеми, които могат да бъдат по-лесно изпълнени и преодолени, ако работим в мрежа, което е и една от идеите на проекта. Всички присъстващи заявихме намерение да работим в тази насока – работа в мрежа и по- интензивна комуниакция по между ни. Зароди се и бъдеща идея за сътрудничество – разработване на портал на НПО организациите в югозападен регион.

Вашият коментар