Среща в град Варна

На 28 октомври 2020 година се проведе втората информационна среща в рамките на проект „Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК). Срещата беше организирана във Фестивален и конгресен център – Варна, в зала № 5. Колеги от неправителствения сектор, работещи в различни направления, представители на община Варна, читалищни настоятелства и младежи, присъстваха на срещата. Имаше голям интерес и желание за участие в плануваните дейности по проекта.

Вашият коментар